Menu

Kategori: Grafisk Design -Kommunikation

Kommunicera med Bilder

Använd fotografier, illustrationer, grafik och annan visuell kommunikation för att komplettera, lyfta eller öka förståelse för en text och en grafisk

Kommunicera med Typografi

Typografi handlar om att utforma text, och med hjälp av en väl sammansatt typografi kan man förstärka ett budskap och förmedla olika känslor till betr

Vad är bra grafisk design?

Grafisk design spelar idag en viktig roll i vårt samhälle. En väl avvägd och genomtänkt grafisk profilering blir ett företags ansiktet utåt och är avg

Kommunicera med Färger

Som grafisk formgivare är det bra att känna till hur färger inverkar på oss människor och får oss att undermedvetet reagera och påverka vårt beteende