Menu

Kategori: Grafisk profil

Bildmanér

Bildspråket ska hänga samman och kännas naturlig tillsammans med de övriga delarna i ett företags grafisk profil.
Utgå från företagets grundvärderinga

Teckensnitt

I ett företags eller organisations grafiska profil bör man välja ut ett antal teckensnitt som ska användas i all kommunikation utåt.
Om det inte finns

Skapa en grafisk profil

En grafisk profil är ett samlat dokument med instruktioner om hur ett företags eller organisations grafiska element bör appliceras i olika sammanhang.

Färger

Med rätt färger i sin grafiska profilering kan man lyfta sin marknadsföring och kommunicera med sina kunder på ett effektivare sätt. Genom att styra s