Menu

Kommunicera med din målgrupp

0 Comment


All kommunikation handlar om att förstå sin målgrupp, och för att lyckas behöver man tydligt veta vem man pratar med och hur du vill att dessa ska ta emot informationen.

Vem eller vilka är din målgrupp? Vad har målgruppen för problem och hur kan jag lösa dem?Fundera på hur målgruppen agerar i olika sammanhang och hur man engagerar och motiverar dem på bästa sätt.

Idag finns det mängder av olika sätt att kommunicera på och det är av största vikt att lägga arbete på att rikta sin kommunikation så att den når ut på rätt sätt och ger effekt.

Ofta utgår företag från sin egen vinkel när man skapar “content” för att kommunicera med sin målgrupp. När man som företag talar utifrån sitt eget perspektiv kan det för kunden upplevas som tråkigt, säljande och ointressant.

Om man istället låter målgruppen stå i centrum och utgår från deras intressen, behov och känslor, när man kommunicerar får man ett helt annat språk. När man har en tydlig bild av vem målgruppen är, vad de tycker om och vad som motiverar dem har man bättre förutsättningar att hitta en kommunikation som tilltalar kunden, engagerar och skapar en så värdefull information som möjligt.

Se även till att vara rak, enkel och tydlig i din kommunikation. Människor konsumerar dagligen mängder av information i snabb takt, och är inte din kommunikation lätt att ta till sig är det lätt att den inte absorberas.

Skapa innehåll av människor för människor

Arbeta utifrån känslor och att kommunikationen ska bygga relationer med dina kunder. Arbeta med din kommunikation ur ett psykologiskt, kulturellt och socialt perspektiv, och visa att det finns riktiga människor bakom företagets grafiska kommunikation.

Tips för att kommunicera på rätt sätt med din målgrupp

1. Vem eller vilka är din målgrupp?

T.ex. ålder, kön, geografisk placering, intressen.

Det är dock inte alltid den som använder produkten som är den primära målgruppen, t.ex. barnprodukter där många beslut tas av föräldrar eller andra vuxna.

2. Lär känna din målgrupp. Var finns målgruppen, hur motiverar jag dem? Vad engagerar dem och vad driver deras beteenden? Vad har målgruppen för problem eller behov och hur kan jag lösa dem?

4. Var Finns din målgrupp? Välj rätt kanaler för att nå ut på rätt sätt.

5. Var så tydlig som möjligt i din kommunikation.

lawyer-lite