Menu

Snygg företagspresentation med grafisk design

0 Comment


Oavsett vilken bransch ett företag verkar inom så är den grafiska designen något som används för att stärka varumärket på olika sätt. Det kan vara allt från företagsprofilering och produktutveckling till webbsidor och sociala medier. Den största delen av ett företags reklam och budskap når fram genom ett skapande med rätt form av grafisk design och kreativitet.

 

Tryckt reklam med grafisk design

Den tekniska utvecklingen går i stark frammarsch i takt med att digitaliseringen tar över samhället rent generellt. Inom marknadsföring och företagande är det som tidigare varit ”standard” inte alltid en självklarhet just för att nya tekniker lanserats. Internet har gjort många fysiska saker ”digitala” och på många plan behövs inte samma verkliga dialog mellan kund och företag som tidigare. Intressant är dock att en del inslag inte verkar gå ur tiden, ett bra exempel är klassiska namnlappar som än idag används för att märka både kläder och produkter. Själva trycktekniken har blivit mer digitaliserad och du kan numera räkna med snygga grafiska utformningar som både trycks och designas digitalt, men användandet är detsamma. Mindre butiker kan använda etiketter och namnlappar för att märka varor lika väl som föräldrar kan shoppa namnlappar smidigt på nätet för att märka upp barnens kläder.

Visitkortet är ett annat klassiskt inslag när det kommer till företagspresentation som i takt med den grafiska designens utveckling fått en ännu viktigare roll än tidigare. Affärskontakter är A och O inom företag, även om det fysiska mötet inte är lika frekvent idag då företag verkar allt mer på nätet. Vi har sociala medier och andra typer av digitala plattformar där vi presenterar oss, men faktum är att det traditionella visitkortet ännu kan hjälpa dig att bygga ett stort och viktigt nätverk. Se bara till att visitkortet har rätt grafisk design och ett genomtänkt innehåll. Pinterest är en inspirationskälla där du hittar bra exempel på riktigt snygga visitkort som definitivt gynnar avsändaren.

Webbproduktion med grafisk design

En grafisk designer jobbar numera i allt högre utsträckning med webben som det primära arbetsfältet, även om tryckt reklam och tryckta medier också kan vara en del av jobbet. Dagens utbildningar inom området bevisar just den grafiska designens bredd där ofta flera områden behandlas inom kurser. Inte sällan består en grundkurs inom grafisk design av bildanalys, pixelgrafik, navigation, typografi och även innehåll.

Den grafiska designen inom webben kan bland annat handla om att strukturera webbplatser och hemsidor. Det vill säga att innehållet och upplägget ska formas på ett sätt som anpassas till användaren och ändå synkar med avsändarens koncept och budskap. Bilder och annat visuellt budskap ska anpassas till rätt webbformat och olika typsnitt ska tas fram samt synkas på alla sidor.

Det är med andra ord tämligen omöjligt att hålla sig ifrån den grafiska designen som företag oavsett man fokuserar på att finnas representerad på webben eller inte. Fysiska visitkort, snygga namnlappar och etiketter, smidiga webbsidor och ett anpassat innehåll – samtliga saker omfattas av just grafisk design.

lawyer-lite