Menu

Teckensnitt

0 Comment


I ett företags eller organisations grafiska profil bör man välja ut ett antal teckensnitt som ska användas i all kommunikation utåt.

Om det inte finns några riktlinjer satta för hur man ska arbeta med text och teckensnitt, kan det bli problematiskt när nytt material skapas och ge ett otydligt och oprofessionellt intryck. Genom att konsekvent använda de valda typsnitten i företagets grafiska kommunikation bidrar det istället till att skapa igenkänning och att stärka företagets profil.

Utgå från företagets identitet och vad det vill kommunicera när du väljer passande teckensnitt.

Det är lämpligt att använda sig av tydliga och enkla teckensnitt som har bra läsbarhet. Använd helst inte för många olika teckensnitt vilket kan upplevas som rörigt.

Välj ut exempelvis två teckensnitt att använda i företagets grafiska profil för rubriker och brödtext. Dessa bör inte vara för lika varandra, det bästa resultatet får man om man hittar typsnitt som istället kompletterar varandra. Tänk motsatser.

Man kan exempelvis arbeta med ett seriff typsnitt och ett sans-seriff typsnitt.

Seriffer är typsnitt med små avslutande tvärstreck/seriffer i ändarna på staplarna, exempelvis Times New Roman.

Sans serif är ett typsnitt utan tvärstreck/seriffer, exempelvis Arial och Helvetica.

lawyer-lite