Menu

Författare: samuel

De mönstrade tapeternas mästare

Slingrande växter, färgglada blommor och vackra fåglar kan utgöra grunden för en fantastisk fondvägg i hemmet eller kontoret. Med hjälp av digitala hjälpmedel är det idag enkelt att göra dessa naturmönster. Men på 1800-talet gjorde den brittiska formgivaren William Morris detta med helt traditionella metoder. Hans mönster lever dessutom vidare idag och är väldigt populära […]

Hur uppnås grafisk design av hög kvalitet ?

När det gäller visuell reklamkommunikation består grafisk design i att skapa ett kommunikationsobjekt som kombinerar skrifter och ritningar. Olika metoder kan användas för att utöva denna konst. För att bli grafisk formgivare är det möjligt att gå en specialkurs. Hur man gör en grafisk design? Grafiken utövas med respekt för flera grafiska element. Det kan […]

Grafisk design

Grafisk design eller formgivning går ut på att nyttja färger, logotyper och typsnitt för att understryka och lyfta fram ett budskap som är lätt att förstå för mottagaren. Designen kan publiceras i digitala medier likväl som i trycksaker. Det gäller att arrangera både text och bild på ett lättförståeligt sätt. En grafisk designer kan arbeta […]

Utbildningar och skolor

Att bli grafisk designer är mångas dröm. Det är dessutom en lite enklare bransch än till exempel mode. Reklam och kommunikation kommer alltid finnas i vår vardag och det är företagets främsta sätt för att nå ut till sin målgrupp. Att läsa grafisk design är ingen konst – det finns många utbildningar och ett stort […]

Grafisk design och digitalisering

Som grafisk designer måste man vara nyfiket lagd och ha öppna ögon för vad framtiden för med sig inom branschen. Allt mindre material hamnar på tryckerier och det mesta som produceras stannar i den digitala världen. De tär idag helt nödvändigt för en digital designer att vara expert på digital media, och många använder snarare […]

Formgivning med gyllene snittet

Vad är gyllene snittet?   Det gyllene snittet är en matematisk konstant som återkommer överallt i naturen och även i konstverk. Genom att använda sig av denna formel kan man komponera sin bild på ett för ögat behagligt sätt. Snittet kan som ett tal enklast uttryckas med 1,618033987.   Skönhet i naturen   Det är […]

Logotyp

När man tar fram en grafisk profilering är logotypen en av de viktigaste delarna som ska tas fram.
En logotyp stärker företagets varumärke och identit

Snygg företagspresentation med grafisk design

Oavsett vilken bransch ett företag verkar inom så är den grafiska designen något som används för att stärka varumärket på olika sätt. Det kan vara allt från företagsprofilering och produktutveckling till webbsidor och sociala medier. Den största delen av ett företags reklam och budskap når fram genom ett skapande med rätt form av grafisk design […]

Kommunicera med din målgrupp

All kommunikation handlar om att förstå sin målgrupp, och för att lyckas behöver man tydligt veta vem man pratar med och hur du vill att dessa ska ta

Arbeta med text i InDesign

I panelen Tecken finns en mängd olika alternativ för att hantera och arbeta med text. Här kan man tex. ändra teckensnitt, teckenstorlek, justera radav

lawyer-lite