Menu

Adobe InDesign

0 Comment


Adobe InDesign är ett vektorbaserat layout och trycksaksprogram och är den professionella formgivarens vanligaste verktyg för att producera trycksaker och digital design.

InDesign används över hela världen av bland annat reklambyråer, tidningsredaktioner, design företag och frilansande formgivare.

Med InDesign kan man arbeta med grafisk design under hela processen från idé till färdig produkt, och genom att kombinera texter, foton och illustrationer kan man skapa allt från visitkort, affischer, tidningar, broschyrer, böcker till digitala annonser,

InDesign är ett enkelt och lättarbetat program att förstå sig på, och är samtidigt effektivt och flexibelt och ger dig en stor frihet och valmöjligheter för att skapa design på hög nivå.

Skapa ett nytt dokument

  • 1 Börja med att öppna ett nytt dokument i InDesign.

Välj Arkiv – Nytt – Dokument. Alternativt kan man använda kortkommandot ctrl+N.

  • 2 I dialogrutan kan man välja olika inställningar för ditt dokument, bland annat antal sidor, dokumentstorlek, stående eller liggande format, marginaler och eventuella spalter och utfall.

Man kan alltid gå in och ändra dessa inställningar.

  • Klicka i “Förhandsvisning” för att visa dokumentet med dina inställningar.
  • 4 När du är nöjd, klicka på OK för att skapa och öppna upp ditt nya dokument.

Vanligaste verktygen

Till vänster på arbetsytan hittar du verktygspanelen som innehåller de olika verktyg som används under arbetet. Här kan man bland annat välja olika markeringsverktyg samt verktyg för att arbeta med text och bilder.

  • Markeringsverktyget.

Markeringsverktyget ser ut som en svart pil, och med den kan du markera, flytta runt och justera textramar och objekt.

  • Direktmarkeringsverktyget

Direktmarkeringsverktyget ser ut som en en vit pil, och används för att redigera banor och flytta eller skala materialet i en ram.

  • Zoom-verktyget

Zoom-verktyget ser ut som ett litet förstoringsglas, och finns längst ner i verktygspanelen. Verktyget används för att zooma ut och se ditt arbete som helhet, eller komma närmare ett objekt för att arbeta med detaljer.

För att zooma in / ut kan du använda kortkommando Cmd + / Cmd -.

  • Textverktyget

För att arbeta med text i InDesign behöver man skapa en textram.

Textverktyget har en symbol av ett versalt T. Välj textverktyget och dra en rektangel på sidan där du vill ha texten. Du kan då skriva en text i rutan eller montera en textmassa från ett ordbehandlingsprogram.

Montera bilder i ditt dokument

För att montera bilder och grafik använder man rektangelramverktyget för att dra en ram där du vill placera din bild. Rektangelramverktyget har formen av en fyrkant med ett kryss i mitten.

Se till att ramen är markerad. Klicka på Arkiv – Montera, och välj sedan vilken bild du vill använda.

Var köper man InDesign?

För att få tillgång till InDesign och andra program i Adobes Creative Cloud skapar man ett abonnemang hos Adobe som heter Creative Cloud och hyr sedan programmet månadsvis.

lawyer-lite