Menu

Bildmanér

0 Comment


Bildspråket ska hänga samman och kännas naturlig tillsammans med de övriga delarna i ett företags grafisk profil.

Utgå från företagets grundvärderingar och ta fram exempelbilder som återspeglar detta. Vad ska bilderna beskriva och vilka känslor och upplevelser ska de ska förmedla?

Är det till exempel ett företag som säljer tjänster och produkter inom hälsa, kan man välja bilder och illustrationer som återspeglar detta genom hälsosamma människor som utför sportaktiviteter, natur och kost eller annat som känns accossieras med hälsa.

Fundera även kring hur olika människor ska representeras genom bilder och illustrationer. Det kan handla om ålder, stil och sinnesstämningar. Vilka riktlinjer kan man sätta för hur företaget ska använda genus, mångfald och inkludering i sitt bildspråk?

Ikoner

Många företag använder sig även av en ikon som kan användas separat eller tillsammans med logotypen. Symbolen bör vara relativt enkel och fungera i stora och små format.

Mönster

Man kan arbeta med mönster som komplement till vanliga illustrationer och fotografier. Sätt tydliga ramar för hur mönstret kan användas för att profilera företaget på exempelvis visitkort, webbsidan och i broschyrer. Mönstret kan även återkomma i inredning på företagets kontor och under mässor och event.

lawyer-lite