Menu

Formgivning med gyllene snittet

0 Comment


Vad är gyllene snittet?

 

Det gyllene snittet är en matematisk konstant som återkommer överallt i naturen och även i konstverk. Genom att använda sig av denna formel kan man komponera sin bild på ett för ögat behagligt sätt. Snittet kan som ett tal enklast uttryckas med 1,618033987.

 

Skönhet i naturen

 

Det är inte helt klarlagt varför gyllene snittet är som det är, med snittet representerar ett förhållande mellan former och linjer som t.ex. återkommer i det mänskliga ansiktet. Desto närmare snittet ett ansikte befinner sig i “perfektion” till, desto mer tilltalande uppfattas ansiktet i olika tester som forskare låtit göra. Snäckskal i naturen är ett annat exempel där gyllene snittets förhållande går att se i skalets uppbyggnad. Det gyllene snitt har aktivt använts sedan antikens Grekland och återfinns i både skulpturer och arkitektur från tiden.

Användning inom grafisk design

Vill man konstruera en rektangel som använder det gyllene snittets förhållanden, kan man göra ena sidan exempelvis 50 cm. Multiplicera talet med 1,618 och du får talet 80,9, som då är den andra sidan. Rektangelns proportioner följer då det gyllene snittet.

Det finns oändligt med möjligheter att använda denna formel inom grafisk layout och den mesta tiden gör vi det utan att vi tänker på det. Snittet kan vara ett sätt att hitta vart du lägger horisonten i en bild men kan lika gärna användas till att hitta en balansera layout till en hemsida.

När det kommer till text och typografi kan det vara användbart för att avgöra vilka olika teckenstorlekar man bör använda. Om man exempelvis använder storleken 12 i brödtexten, kan följande storlek, t.ex i rubriken, vara i storlek 19 (12 multiplicerat med 1,618).

Ett enkelt sätt att använda gyllene snittet är att dela upp en bild i tredjedelar , både vertikalt och horisontellt. Då framkommer ett nät med vilket man kan dela in sin komposition i ett för ögat behagligt förhållande.

Gyllene medelväg

Gyllene snittet kan ses som en gyllene medelväg som gör att din layout känns mer intakt och logisk.

Man kan experimentera sig fram genom att alltid använda en tredjedel som tumregel när man placerar ut objekt i sin komposition för en harmonisk helhet Ingenting säger dock att allting alltid måste följa denna tumregel för att uppfattas som intressant eller tilldragande. Även när det gäller val av färger uppstår en harmoni när dessa väljs i förhållande till varandra utifrån gyllene snittet 1,61 principen. Färger som har detta avstånd mellan varandra har genom forskning visat sig passa bra ihop. Det här är något som används av inredningsarkitekter som till ett bra pris kan nås via bemanningsföretag i Stockholm.

Gyllene snittet är ett spännande förhållande mellan bild och form som man kan ha stor nytta av. Men självklart ska man också våga att bryta emot “reglerna” emellanåt! Något som designers även gör, för att åstadkomma olika effekter.

lawyer-lite