Menu

Skapa en grafisk profil

0 Comment


En grafisk profil är ett samlat dokument med instruktioner om hur ett företags eller organisations grafiska element bör appliceras i olika sammanhang. Med en tydlig manual har alla som arbetar med företagets grafiska kommunikation möjlighet att ta del av informationen och arbeta åt samma riktning.

En grafisk profilmanual kan vara mycket enkel med t.ex. en logotyp, två typsnitt för rubrik och brödtext, och 2-3 färger.

Den kan även vara mycket detaljerad och bestå av mer grundliga instruktioner som hur stor logotypen får vara, hur och var logotyp och typsnitt får placeras mm. Man kan även beskriva hur företagets symboler, mönster eller andra grafiska element bör användas i olika sammanhang.

Oavsett hur detaljerad grafisk profil man väljer att använda sig av, är det av stor betydelse för företag och organisationer att arbeta fram en tydlig grafisk identitet för att skapa en enhetlig kommunikation utåt.

Man kan även arbeta med mockups där man visar hur den grafiska profilen appliceras i företagets olika kommunikationskanaler.

En mockup är en bildfil med exempelvis visitkort, broschyrer, webbsida, skyltar, inredning, företagsbilar, och andra trycksaker. Filen kan man öppna upp i ett bildredigeringsprogram som Adobe Photoshop och placera företagets loggor och andra grafiska element på de olika användningsområdena.

På så vis får man en tydlig bild av hur den grafiska profilen kommer att se ut i verkligheten. Det är användbart både för den som arbetar med designen, men även som presentationsmaterial.

När man ser hur den grafiska profilen ser ut genom en bra mockup kan man även lättare ta beslut om eventuella ändringar som behöver göras. Mockups är därför ett mycket bra verktyg att arbeta med under hela designprocessen.

lawyer-lite