Menu

Färger

0 Comment


Med rätt färger i sin grafiska profilering kan man lyfta sin marknadsföring och kommunicera med sina kunder på ett effektivare sätt. Genom att styra sin profilering med hjälp av färg kan man nå ut till en bredare målgrupp, eller nischa sig mot en smalare grupp.

Arbeta med färgschema

I ett företags grafisk kommunikation brukar man använda och kombinera flera färger. För att skapa en bra användarupplevelse är det därför bra att ta fram ett färgschema som man använder när man arbetar med sin kommunikation.

Nyckeln är att välja ut företagets grundfärger och sedan jobba fram primär-, sekundär-, och kontrastfärger.

Arbeta fram ett moodboard

Ta gärna fram ett moodboard med bilder och detaljer som representerar företagets värdegrund och vad det vill förmedla i sin kommunikation. Gå loss och sätt upp en “värld” som matchar och förmedlar företagets identitet. När man visualiserat och skapat en tydlig bild av företagets profil är det lättare att omvandla dessa faktorer till färger som stärker budskapet.

Experimentera!

Om du släpper dina föreställningar kring färger om hur saker och ting borde vara och se ut kan du lättare sticka ut i mängden och skapa en framgångsrik grafisk profil.

lawyer-lite