Menu

Skapa en grafisk profil

En grafisk profil är ett samlat dokument med instruktioner om hur ett företags eller organisations grafiska element bör appliceras i olika sammanhang.

Färger

Med rätt färger i sin grafiska profilering kan man lyfta sin marknadsföring och kommunicera med sina kunder på ett effektivare sätt. Genom att styra s

Adobe Photoshop

Photoshop är ett kraftfullt och mycket omtyckt bildbehandlingsprogram som ingår i Adobes Creative Cloud, där man producerar bilder för tryck, webben o

lawyer-lite