Menu

Adobe InDesign

Adobe InDesign är ett vektorbaserat layout och trycksaksprogram och är den professionella formgivarens vanligaste verktyg för att producera trycksaker

Adobe Illustrator

Illustrator ingår i Adobes Creative Cloud, som innehåller några av världens främsta kreativa program, som tex. Photoshop, InDesign och Premiere Pro.
I

Vad är bra grafisk design?

Grafisk design spelar idag en viktig roll i vårt samhälle. En väl avvägd och genomtänkt grafisk profilering blir ett företags ansiktet utåt och är avg

Kommunicera med Färger

Som grafisk formgivare är det bra att känna till hur färger inverkar på oss människor och får oss att undermedvetet reagera och påverka vårt beteende

Skapa en grafisk profil

En grafisk profil är ett samlat dokument med instruktioner om hur ett företags eller organisations grafiska element bör appliceras i olika sammanhang.

Färger

Med rätt färger i sin grafiska profilering kan man lyfta sin marknadsföring och kommunicera med sina kunder på ett effektivare sätt. Genom att styra s

Adobe Photoshop

Photoshop är ett kraftfullt och mycket omtyckt bildbehandlingsprogram som ingår i Adobes Creative Cloud, där man producerar bilder för tryck, webben o

lawyer-lite